июль
январь февраль март апрель май июнь июль август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Правительство Российской Федерации Министерство экономического развития Российской Федерации Органы государственной власти Правительство Республики Тыва Министерство финансов Республики Тыва Тывастат Портал Гос.закупок Республики Тыва Инвестиционный портал Республики Тыва Портал МСП Республики Тыва АО Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства ГБУ

Тыва Республиканың Гарант фондузу чээли алырда дагдыныышкын-биле дузаны кадар!

15.02.2021

Чүнү канчаарыл, бир эвес орнунга артырар хандырылга четпес болза?

Тыва Республиканың Гарант фондузу чээли алырда дагдыныышкын-биле дузаны кадар!

Фондунун ажыы:

  • - Дагданыышкының 70 хууга чедир хандырып бээр,
  • - Банк-партнерларыг, саң-хөө хөлезилээр (лизинг) компаниялар биле харылзаалыг,
  • - Кыска хуусаа тургузунда шиитпир үндүрер.

Дагдыныышкын бээриниң чогумчалыг талалары:

  • - Чээлилерге
  • - Чегдиниишкинерге
  • - Саң-хөө хөлезилелинге (лизинг).

Коммерциялыг эвес организация «Тыва Республиканың Гаранты фондузу» (оон соонда – Фонд) Тыва Республиканың Чазак доктаалы № 228 апрель 27 2018 чылда, ундезилээн.

Фондунуң тургузукчузу Тыва Республиканың Экономиканың Яамызы.

Фонду республика иштинге чээли бээр системаны биче болгаш ортумак сайгарлыышкын субъектилери, тус кижилер, коргустунген тускай чурумнуг үндүрүг ажыглап турар «Профессионалдыг орулга үндүрүү» (самозанятый), гаранты болгаш дагдыныышкын хүлээлгези-биле биче болгаш ортумак сайгарлыышкын субъектилериниң болгаш тус кижилерниң тускай чурумнуг үндүрүг ажыглап турар «Професионалдыг орулга үндүрүү» (самозанятый), чээлилер, чегдиниишкинер болгаш саң-хөө хөлезилелдиг (лизинг) дугуржуушкунар-биле үндезилетинген системаларны сайзырадыр сорулгазы-биле тургустунган.

Фондунуң кол сорулгазы – биче болгаш ортумак сайгарлыышкын субъектилеринге болгаш тус кижилерге коргустунген тускай чурумнуг үндүрүг ажыглап турар «Профессионалдыг орулга үндүрүү» (самозанятый) чээлилерже болгаш оон-даа оске саң-хөө аргаларын ажыглаар дең эргени хандырып бээр.

Гарант фондузунуң харылзажыр адрези:

Кызыл хоорай, Тувинских Добровольцев кудумчузу 18, 2 этаж, каб. 212.

Телефон номери: 8-(39422)3-20-00

Официалдыг сайтызы: www.garanfondtuva.ru    

Электроннуг почтазы: gf_tyva@mail.ru